Ammat­ti­mai­nen | Tark­ka |
Luotettava

Juurihoitomenetelmä

Juu­ri­hoi­to­neu­latYhteys­tie­dot

AF WIRE

Fan­ta AF Wire on läm­pö­kä­si­tel­tyä eri­tyis­me­tal­li­seok­ses­ta val­mis­tet­tua lan­kaa, jos­ta teh­dään pyö­ri­viä juurihoitoneuloja.

Ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä val­mis­te­tut instru­men­tit ovat tun­ne­tus­ti jäyk­kiä, joten ne eivät sovi ohuen ja kaa­re­van juu­ri­ka­na­van api­kaa­lia­lu­een mit­ta­vaan laa­jen­ta­mi­seen. Nii­hin ver­rat­tu­na NiTi- eli nik­ke­li-titaa­ni­seok­sil­la on yli­ver­tai­nen mukau­tu­vuus, väsy­mis­kes­tä­vyys, palau­tu­vuus, bio­yh­teen­so­pi­vuus ja korroosionkestävyys.

AF Wire on pit­käl­le kehi­tet­tyä NiTi-seos­ta, jon­ka mekaa­ni­nen kes­tä­vyys on erin­omai­nen. Se on riit­tä­vän tai­pui­saa myö­täi­le­mään kana­van muo­toa mut­ta samal­la tar­peek­si kovaa tehok­kaa­seen leikkaamiseen.

Fan­ta AF Wire -vii­lo­jen tai­pui­suus vaih­te­lee seok­sen eri­lais­ten kide­faa­si­muo­to­jen vai­ku­tuk­ses­ta. Tar­jol­la on kol­me eri jäyk­kyys­vaih­toeh­toa: AF-H, AF-R ja AF-L.

Juurihoitoneulat

AF™ F One

 • Lit­teä muo­to, yhden vii­lan järjestelmä
 • Gut­ta­perk­ka­täyt­teen
 • Uudel­leen­kä­sit­te­lyyn
 • Leik­kaa tehokkaasti
 • Kes­tää syklis­tä kuor­mi­tus­ta hyvin
 • Oiva rat­kai­su kaa­re­vil­le kanaville
 • AF R Wire –tek­niik­ka
 • Jat­ku­va rotaatio

Käyttö

 • AF F One -vii­lat sopi­vat kaik­kiin ylei­sim­piin väli­nei­tä pyö­rit­tä­viin moottoreihin
 • Käy­tä Open File -vii­laa suo­ran väy­län luo­mi­sek­si kana­vaan, nopeus 350 rpm, vään­tö­voi­ma 2,6 N
 • Etsi kana­vaa ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä teh­dyil­lä koko­jen 10 ja 15 K-viiloilla
 • Pre­pa­roi 2/3 työs­ken­te­ly­pi­tuu­des­ta F One -vii­lal­la, nopeus 500 rpm, vään­tö­voi­ma 2,6 N
 • Mää­ri­tä työs­ken­te­ly­pi­tuus uudel­leen koon 10 viilalla
 • Käy­tä F One -vii­laa uudel­leen koko pituudelle
Tyyp­pi 25mm 31mm Koon. Koko
F-ONE F1 A20 2304 025 020 A20 2304 031 020 06 #20
F-ONE F2 A20 2304 025 025 A20 2304 031 025 06 #25
F-ONE F3 A20 2304 025 035 A20 2304 031 035 06 #35
Tyyp­pi 19mm Koon. Koko
F-ONE Open File A20 2412 019 017 12 #17

AF™ blue C-path file

Tyyp­pi 25mm 31mm Koon. Koko
18/05 A04 2605 025 018 A04 260 5031 018 05 #18

AF™ Blue R3

 • AF R Wire -tekniikka
 • Edes­ta­kai­nen lii­ke, ccw 150, cw 30
 • Kes­tää syklis­tä kuor­mi­tus­ta hyvin
 • Tehok­kaas­ti leik­kaa­va poikkileikkaus
 • Taval­lis­ta tai­pui­sam­pi mut­ta leik­kaa sil­ti tehokkaasti
 • Yhden vii­lan järjestelmä

Käyttö

 • AF Blue R3 -vii­lat sopi­vat kaik­kiin väli­nei­tä edes­ta­kai­sin lii­kut­ta­viin moottoreihin
 • Käy­tä Open File -vii­laa suo­ran väy­län luo­mi­sek­si kana­vaan, nopeus 350 rpm,
  vään­tö­voi­ma 2,6 N
 • Etsi kana­vaa ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä teh­dyil­lä koko­jen 10 ja 15 K-viiloilla
 • Pre­pa­roi 2/3 työs­ken­te­ly­pi­tuu­des­ta Blue R3 -viilalla
 • Mää­ri­tä työs­ken­te­ly­pi­tuus uudel­leen koon 10 viilalla
 • Käy­tä Blue R3 -vii­laa uudel­leen koko pituudelle
Tyyp­pi 25mm 31mm Koon. Koko
R3-R1 A05 2306 025 020 A05 2306 031 020 06 #20
R3-R2 A05 2306 025 025 A05 2306 031 025 06 #25
R3-R3 A05 2306 025 040 A05 2306 031 040 06 #40
Tyyp­pi 19mm Koon. Koko
F-ONE Open File A20 2412 019 017 12 #17

AF™ blue C-path file

Tyyp­pi 25mm 31mm Koon. Koko
18/05 A04 2605 025 018 A04 260 5031 018 05 #18

Yhteystiedot

Teimdent Oy

050 4774 303

info@teimdent.fi